Om Josefine, legitimerad Psykolog

Josefine relate.jpg

Min utgångspunkt och syn på oss människor är att vi alla bär på potential att bli och vara mera än vi kanske tror att är möjligt. Att kriser är en naturlig del av livet och kan få oss att växa. Förutsatt att vi under krisen har tillgång till stöd och resurser. Inom och utanför oss själva. Jag tror att transformation och utveckling sällan sker bäst i ensamhet. Vi behöver goda relationer och närande sammanhang för att bearbeta tidigare negativa erfarenheter och för att komma i kontakt med  hopp och inspiration. Öppna oss för nya möjligheter. 

Jag vill erbjuda en trygg plats med mycket värme och acceptans för att du som klient skall kunna utforska ditt inre, komma i kontakt med betydelsefulla känslor, visioner för ditt liv, pröva nya sätt att vara och agera på i din vardag.

Jag vill se en värld där allt flera människor har kommit i kontakt med sin livskraft, Eros. Vilket får oss att vilja bidra, uttrycka oss mera fritt och värna om allt levande. Om oss själva, om varandra och våra gemensamma resurser på denna planet. 

 

 

 

Så här jobbar jag och detta tror jag på

I mitt arbete väver jag samman

och integrerar psykologisk vetenskap med existentiella, spirituella och kroppsorienterade perspektiv.  För mej börjar utveckling och förändring med 

nyfikenhet och mod. Att ta sig själv och sitt liv på allvar. Att vördna det som är en

givet och samtidigt sträcka sig mot nya horisonter.

 Jag är utbildad i både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Jag jobbar integrativt vilket betyder att jag inte utgår från en specifik metod utan låter mej inspireras av olika förhållningssätt och terapimetoder. Metoder och förhållningssätt som jag ofta utgår ifrån

 • Acceptance and Commitment therapy (ACT)

 • Medveten närvaro (Mindfulness)

 • Känslofokuserad terapi

 • Compassionfokuserad terapi

 • Metoder som tar hänsyn till utvecklings- och anknytningsrelaterade trauman

 • Somatic experiencing (SE) och Polyvagal Theory 

 • Internal family systems therapy (IFS)

Det gemensamma för dessa metoder är att de kan beskrivas som mer upplevelsebaserad. Med förhöjt fokus på pågående upplevelser i nuet, kroppens reaktion och känslor i stunden. Jag ser igen och igen hur hjälpsamt och transformerande detta är för klienter och mej själv i mitt liv. Allt mer foskning kring vad som verkligen skapar förändring pekar mot det samma. Och ger förklaring till varför många inte blir hjälpta av mer mer traditionella terapier där fokus ligger på samtalet/språk, förståelse/insikt, utan att i tillräcklig utsträckning inkludera kroppsliga upplevelser eller kunskap om nervsystemets funktion.

Sessionerna kan innehålla guidade övningar, meditationer och tekniker för känslohantering. Övningar och tekniker som klienten sedan kan fortsätta att praktisera på egen hand i sin vardag.

 

Jag har även en magisterexamen i utvecklingspsykologi och har fördjupat mej inom anknytning, kärleksrelationer och psykisk hälsa under graviditet och småbarnstid. Jag ser mej själv som en holistisk psykolog som tar i beaktan den helhet vi är med en kropp, psyke och själ. Och även hur vår omgivning, de sammanhang och relationer vi lever i påverkar oss.

Här kan du se mej prata om dessa saker och testa några övningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet

Jag har erfarenhet av arbete med vuxna,

barn, par och familjer. Förutom terapeutiskt arbete har jag vana av att

hålla kurser, föreläsa, leda gruppbehandlingar och handleda 

yrkesverksamma. Jag har tidigare jobbat inom skola,

mödra-, och barnhälsovård, psykiatri och vid en privat 

psykoterapimottagning. Jag har en bred erfarenhet av att möta och jobba med olika frågeställningar som berör psykisk hälsa och förändringsprocesser.

 

Utbildning

 • Psykologexamen från Lunds Universitet

 • Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT)

 • Magisterexamen i Utvecklingspsykologi från Åbo Akademi Finland

 • Utbildad i Yinyoga och Virya Yoga för psykologisk behandling.

 

 

             

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
  Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

 Du blir aldrig färdig, och det är som det skall” 

 

Romanska bågar, Tranströmmer

 

                                                                                    

                                   

Vad jag erbjuder

               Tjänster

Terapi och coaching 
för individer och par

Individuell terapi och coachning 

 För vem?

Kanske känner du att något inom dej är i förändring, att du längtar efter mer utrymme och större klarhet kring vart du är påväg och vad du kan bli. 

Du anar att något annat är möjligt. Att en mer sann, välmående och fri version av dej själv vill ta plats. 

Eller så befinner du dej i en fas i ditt liv där vill må bättre, fördjupa förståelsen och kontakten till dej själv, dina känslor och behov. Kanske känner du att något i ditt liv inte riktigt fungerar som du önskar.

Jag stödjer dej gärna i din förändringsprocess och vet hur värdefullt det kan vara att söka professionell hjälp under mer utmanande perioder i livet. Eller när man vill skapa förändring och få tillgång till mer av sin potential.

Jag vill bidra med förhållningssätt och kunskap som gör att flera människor får uppleva:

 • större lugn och trygghet i sig själva

 • mer tillfredställande relationer

 • större klarhet kring vad som egentligen är viktigt och ger mening

 • ökad livslust, kreativitet, frihet och tillåtelse att vara sig själva

 • bättre kontakt med sin kropp och sitt känsloliv. Förstå mer om hur ens nervsystem fungerar och påverkar ens dagliga mående. Så att man kan leda sig själv genom livet på ett mer hjälpsamt och balanserat vis

Vanliga sökorsaker bland de som kommer till mej

 • önskan om förändring, vilja att utvecklas och förstå sig själv bättre. Bryta mönster som inte fungerar

 • anknytning, relations- och intimitets frågor

 • bristande självkänsla och självkärlek

 • stress och utmattning

 • livskriser

 • oro, ångest och grubbleri/övertänkande

 • svårigheter kopplade till känslolivet. Önskan om att förstå sina känslor och behov bättre

 • medvetandeskiften/uppvaknanade,"Dark night of the soul". Önskan om stöd i att integrera sin nya förståelse, sätt att vara och verka på i sitt liv

Till mej kan du komma utan remiss (jag är inte kopplad till högkostnadsskyddet eller till din vårdcentral) och utan att behöva stå i långa  vårdköer.

Parterapi och konsultation

För er som vill nå en djupare känslomässig kontakt och kanske upplever svalnad eller bristande intimitet. Ni kanske sitter fast i mindre konstruktiva mönster och har svårt att hitta hjälpsamma sätt att kommunicera och uppskatta varandra på. Här får ni som par möjlighet att med mitt stöd synliggöra relationsmönster, återupprätta och stärka den känslomässiga kontakten och tryggheten i er relation.  Med utgångspunkt i anknytning, kommunikation, neurobiologi och inlärningshistorik. Ni kommer att få utforska nya sätt att relatera och reagera på, vilket kan hjälpa er att fördjupa er kärlek och hantera kriser och spänningar mer konstruktivt.

Jag tar emot på svenska och engelska. Via

videosamtal eller på mottagning nära Triangeln i Malmö. Adress. "Terapi- och friskvårdscentrum", Spångatan 20A, Malmö.

Välkommen med din bokning via kontaktformuläret här på min sidaEller maila josefine.legpsykolog@gmail.com

 

 Samarbeten

Tillsamans med företaget Relate erbjuder och skapar jag online stöd och events för djupare och mer autentiska relationer. Ladda ned vår senaste app Relate Boost. Ett digitalt stöd för dej och din partner, som hjälper er att fördjupa er relation och öka förståelsen mellan er!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relate boost telefon.jfif
67. Josefine Yrjans så kan de gå podd bi
Retreats, föreläsningar och kurser 

Föreläsning, utbildningsinsatser, interaktiva workshops och inspiration utifrån verksamhetens efterfrågan och behov *.​

*Mina specialiteter och exempel på föreläsningsteman​​​

 • Känslornas psykologi. Känslomedvetenhet och känslohantering för ett bättre liv​

 • Kropp, sinne och stresshantering. Sambandet mellan kroppen, hjärnan och vårt mående. Att hjälpa kroppen till balans

 • Kärlekens psykologi: samspel, kontakt, relationer, kommunikation och anknytning 

 • Mindfulness, meditation och medkänsla som livsfärdigheter. Att stärka sina inre resurser för ökad förmåga till känslohantering, perspektivtagande, relaterande, närvaro, lugn och  glädje

 • Välbefinnande, livslust och mening. Vad lyckoforskningen kan lära oss om det goda livet och motståndskraft​

 • Självomhändertagande och självmedkänsla. Att förebygga utmattning i yrkes- och vardagsliv

 • Yoga&meditation på din arbetsplats. För återhämtning, avslappning, ökad energi och förebyggande av stressutlöst ohälsa.​ Jag kommer ut till er arbetslplats och guidar er igenom sköna pass​