top of page

Om Josefine
 

Josefine relate.jpg

Min utgångspunkt och syn på oss människor är att vi alla bär på potential att uppleva, vara och bli mera än vi tror att är möjligt. Att det är fullt möjligt att vakna upp till ett friare, mer kärleksfullt och rikare sätt att uppleva sig själv och världen på.

 Om du verkligen vill bli fri, känna dej mer livfull, hel och i kontakt med dej själv och din omgivning, så behövs ett medvetandeskifte. Vilket ofta innebär att du går från att drivas av rädslor till att förstå att det är med och genom kärlekens kraft och närvaro som vi förändras.

Jag tror att transformation och utveckling sällan sker bäst i ensamhet. Vi behöver förståelse, kunskap, praktiker, goda relationer och närande sammanhang för att komma i kontakt med  hopp och inspiration. Öppna oss för nya möjligheter att vara och leva på. Öka vår medvetenhet och öva på det vi vill bli och ha mera av i våra liv. 

”Each of us is born with a treasure, an essence, a seed of potential. This treasure, this personal quality, power, talent or gift is ours to develop, embody and offer to our communities through acts of services. Our contributions to a more diverse, vital and evolved world. Our personal destiny is to become that treasure through our actions”
- Bill Plotkin

 

Jag vill se en värld där allt flera människor har kommit i kontakt med

medkänsla,

sin livskraft och kreativitet. 

Sin inre kompass,

närvaro i kroppen,

vägledande värderingar och sin själs esséns.

 

Kunna besvara frågor som vem är jag? 

Bortom socialisering och anpassning till de normer, den kultur och familj jag växt upp i.

Vad är mitt bidrag till min omgivning och omvärld?

En process som kräver vårt engagemang, känslomässig och social mognad. Att vi intresserar oss för och tar ansvar över vårt inre och vår utveckling.

Vilket även är vägen och lösningen på de globala kriser och problem vi nu står i som mänsklighet. Jag följer med glädje initiativet och implementeringen av The Inner Developemtnal Goals (IDG).

Ett ramverk som beskriver de färdigheter vi som individer behöver utveckla för att en mer hållbar värld ska bli möjlig. 

Så här jobbar jag 

 Jag är utbildad i både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) men  jobbar integrativt vilket betyder att jag inte utgår från en specifik metod utan låter mej inspireras av olika perspektiv. 

Min invit är att välkomna dej till en inbromsande, inkännande och uppöppnande process. Inte förstärka det som många av oss redan tenderar att göra. Prestera, anstränga och pressa oss själva utan tillräcklig lyhördhet inåt. Vi utforskar i stället din situation och ditt inre utifrån den förbisedda konsten att sakta ned, känna, lyssna och ställa de rätta frågorna. Möta det vi upplever med större ärlighet och mindre undvikanden. För att du skall kunna börja förkroppsliga nya sätt att vara på som stödjer din expansion och ditt välmående. Under sessionerna gör vi också olika embodiment och upplevelsebaserad praktiker och övningar. Vilket är avgörande för att skapa och befästa nya sätt att vara, reagera, relatera och uppfatta världen på. 

Metoder och områden som jag ofta utgår ifrån och har fördjupat mej inom

 • Internal Family Systems Therapy (IFS)

 • Acceptance and Commitment therapy (ACT)

 • Medveten närvaro (Mindfulness) och Compassionfokuserad terapi

 • Känslofokuserad terapi

 • Somatic experiencing (SE) och Polyvagal Theory 

 • Medvetandeskiften, uppvaknanden och integreringsprocesser

 • Soul och purpose work (utforska och klargöra ens styrkor, förmågor och kall)

Det gemensamma för dessa metoder är att de kan beskrivas som mer upplevelsebaserade. Med förhöjt fokus på pågående upplevelser i nuet, kroppens reaktion, den inneboende intelligensen och känslor i stunden. Jag ser igen och igen hur hjälpsamt och transformerande detta är för klienter och mej själv i mitt liv. Allt mer forskning kring vad som verkligen skapar förändring pekar mot det samma. Och ger förklaring till varför många inte blir hjälpta av mer traditionella terapier där fokus ligger på samtalet/språk, förståelse/insikt, utan att i tillräcklig utsträckning inkludera känslomässiga och undermedvetna processer eller kunskap om nervsystemets funktion. Så kallad bottom-upp information.

Sessionerna kan innehålla guidade övningar och meditationer. Praktiker och förhållningssätt som klienten kan ta med sig in i sin vardag.

Erfarenhet

Jag har erfarenhet av arbete med vuxna,

barn, par och familjer. Vana att

hålla kurser, föreläsa, leda gruppbehandlingar och handleda 

yrkesverksamma. Jag har tidigare jobbat inom skola,

mödra-, och barnhälsovård, psykiatri och vid en privat 

psykoterapimottagning. Jag har en bred erfarenhet av att möta och jobba med olika frågeställningar som berör psykisk hälsa och förändringsprocesser.

 

 

Utbildning och Kurser

 • Psykologexamen, Lunds Universitet

 • Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT)

 • Magisterexamen i Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Finland

 • Utbildad i Yinyoga och Virya Yoga för psykologisk behandling 

 • Focuserad Acceptance and Commitment therapy (FACT)

 • VITA™️ Sacred Sexuality training for woman, Layla Martin 

 • Art of Developmental Coaching program, Coaches Rising 

 • Healing Trauma with Dr. Peter Levine. Founder of Somatic Experiencing (SE™). Online course , The Embody Lab

 • Coaching for Self Leadership: An Introduction to Internal Family Systems, IFS Institute

 • Grundkurs i psykedelisk vetenskap, Nysnö

 • Circle of Security (COS-P). Föräldrstödssprogram baserat på anknytningsteori

 • Medlem i Thomas Hübl´s online community. Aktivt praktiserande av meditation och etiska livsprinciper utifrån visdomstraditioner och modern vetenskap. 

 

             

Vad jag erbjuder

               Tjänster

Psykologisk Coaching
Individuella sessioner
Mentorskap

 
Retreats, Föreläsningar och Kurser 

För vem?

 • Du befinner dej i en förändringsfas i livet och önskar större klarhet och djupare kontakt med dej själv, din intuition och riktning i livet. Du anar att något annat är möjligt. Att en mer sann, välmående och fri version av dej själv vill ta plats.  

 • Du befinner dej i en fas i livet och i ditt arbete där du vill prioritera din inre utveckling, ditt inre och yttre ledarskap, skapa och bidra  utifrån flow-tillstånd och har områden som du vill utvecklas kring.​ Kanske har du en ledarroll, är kreatör eller driver egna projekt.

 • Du har genomgått eller befinner dej i ett medvetandeskifte/uppvaknade och önskar stöd i processen och integreringen av dina nya insikter och erfarenheter (psykedeliska upplevelser, andliga praktiker eller andra livsförändrande process​er).​ 

 • Jag har ett stort engagemang för kvinnopsykologi, kvinnans frigörelse och utveckling. Med viktiga teman som inre ledarskap, självtillit, självomsorg, intuition, sexualitet, kreativitet, njutning och kraft. Jag erbjuder därför Body&Soul Coaching för kvinnor. Specifikt framtaget och anpassat för en kvinna i förändring. Läs mer och boka här. 

 

Vad jag inte jobbar med

 • Du befinner dej mitt i en kris och känner dej känslomässigt och fysiskt skör, instabil eller utmattad.

 • Du lever under svåra livsomständigheter och i otrygghet.

 • Du lever med påtagliga effekter  av obearbetade trauman. Har inte gått i psykologisk behandling för detta förut.

 • Du har en psykiatrisk diagnos som påtagligt påverkar ditt vardagsfungerande.

Dessa omständigheter gör att man ofta har svårt att koncentrera och engagera sej helhjärtat, inleda och dedikera sig till nya vanor, avsätta tid och energi för den typen av psykologiska och själsliga praktiker och processer som jag jobbar med och erbjuder. 

Jag vill bidra med förhållningssätt, praktiker och kunskap som underlättar

 • Soul work. Att leva i enlighet med sina värderingar, sina styrkor, gåvor och sin själs sannaste natur.

 • Empowerment. Ökad livslust, kraft, kreativitet och frihet i det egna uttrycket.

 • Embodiment och andlighet. Djup och förfinad perception och kontakt med kropp, känsloliv, livsenergi, intuition och livet. 

 • Vitaliserande sexualitet och intimitet. Att uppleva njutning och innerlig kontakt som en väg till uppvaknande och expansiva medvetandetillstånd.

 • Ledarskap och självledarskap. Ansvar och ökade möjligheter. Att influera andra positivt med sitt mod, sin integritet och medkänsla. Se sin plats och roll i samhället. Kunna bidra och påverka de sammanhang och relationer man lever i. Vara medskapare till  en mer human och människovänlig kultur.

 • Kärlek. Ökad tacksamhet, medkänsla och självomsorg. Avgörande kvalitéer och livsfärdigheter som får stor inverkan på vår upplevelse av mening och glädje, kvalitén i våra relationer samt på hur vi möter livets utmaningar.

Mitt förhållningssätt när det kommer till förändringsarbete och psykologi är att det är avgörande att individen själv känner engagemang, ansvar och villighet att utforska mer av livet och sig själv. 

Att förstå att vi själva kan utbilda oss, aktivera och förstärka vår egna inre hjälpare och guide. Att vi kan vara vår egen medicin, söka upp stöttande sammanhang och prioritera goda och hälsosamma praktiker, vanor och relationer.

 

 

"The breeze at dawn has secrets to tell you. Don't go back to sleep.

You must ask for what you really want. Don't go back to sleep.

People are going back and forth across the doorsill where the two worlds touch.

The door is round and open.

Don't go back to sleep"

 -Rumi

Jag jobbar helt privat och tar inte emot på remiss från vården.​

 

 

Sessionerna genomförs online via 

videosamtal. Jag tar emot på svenska och engelska.

Välkommen med din bokning

 

Upplägg 

Efter att du kontaktat mej så bokar vi en ett första kartläggningssamtal där du får beskriva din aktuella livssituation, vad du önskar hjälp med och dina förhoppningar med en psykologkontakt. Du har möjlighet att ställa frågor och jag beskriver hur jag jobbar.  Om vi efter detta kommer överens om att inleda ett samarbete så är mitt upplägg och erbjudande ett paket på 6 sessioner. 

 

Samarbeten

Jag samarbetar med företaget Relate. En svensk tankeledare inom romantiska relationer som erbjuder en samlingsplats för att lära dig skapa bättre relationer eller hitta rätt partner. Ladda ned vår senaste app Relate Boost här. Ett digitalt stöd för dej och din partner som hjälper er att fördjupa er relation och öka förståelsen mellan er!

kullaberg kaktus armar klippa.JPG

Föreläsning, utbildningsinsatser, interaktiva workshops och inspiration utifrån verksamhetens efterfrågan och behov *.​

*Exempel på föreläsningsteman​​​

 • Känslornas psykologi. Känslomedvetenhet och känslohantering för ett bättre liv​.

 • Självledarskap och vuxenutveckling

 • Kropp, sinne och medvetandet. Sambandet mellan kroppen, hjärnan och vårt mående. 

 • Kärlekens psykologi: samspel, kontakt, relationer, kommunikation och anknytning 

 • Mindfulness, meditation och medkänsla som livsfärdigheter. Att stärka sina inre resurser för ökad förmåga till känslohantering, perspektivtagande, relaterande, närvaro, lugn och  glädje.

 • ​Livslust, skapande och mening. Positiv psykologi och flow tillstånd.

 

​​

Services
bottom of page