top of page

Om Josefine
 

Josefine relate.jpg

Min syn på livet och oss människor är att vi alla bär på potential att uppleva, vara och skapa mera än vi tror att är möjligt, men att många lever i begränsade versioner av sej själva. 

 

Jag är här för att stödja mänsklig potential och frigörelse.

Expansionen av vårt medvetande. 

Så att vi kan leva fullt ut, njuta och bidra.

Som kärleksfulla, kraftfulla och kreativa vuxna.

Jag tror att transformation och utveckling sällan sker bäst i ensamhet. Vi behöver närande sammanhang och goda relationer. Förståelse, kunskap och praktiker. För att komma i kontakt med  hopp, ansvar och livsfrämjande perspektiv. Öppna oss för nya möjligheter och sätt att vara och leva på. Öka vår medvetenhet och öva på det vi vill bli och ha mera av i våra liv.

 

Jag kombinerar modern psykologi, kroppsorienterade förhållningssätt och uråldrig kunskap från visdomstraditioner. Eftersom jag tror att djupare och varaktig förändring kräver denna body-mind-spirit förståelsen. Jag guidar människor tillbaka till sina egna direkta erfarenheter och medfödda visdom.  Allt för att stödja själen, det sanna jaget och livsintelligensen att komma fram. Så att både läkning och blomning kan ske. I mitt arbete lägger jag stor tonvikten på närvaro, medvetenhet och kroppsbaserade principer och praktiker. Eftersom dessa är grundläggande nycklar till all transformation och utveckling.

Jag är utbildad i både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) men  jobbar integrativt. Vilket betyder att jag inte utgår från en specifik metod utan låter mej inspireras av olika perspektiv. Jag har fördjupat mej i holistiska och relationella förhållningssätt där förfinad medvetenhet, relationella förmågor, kroppslig och emotionell intelligens ses som ovärderliga delar av ett meningsfullt, etiskt och njutbart liv. 

Perspektiv som till stor del har försummats och bortprioriterats i modern västerländsk kultur. Med konsekvenser som obalans, stressproblematik, beroenden, relationssvårigheter och höga ohälsotal.

Min invit är att välkomna dej till en inbromsande, inkännande och uppöppnande process. Inte förstärka det som många av oss redan tenderar att göra. Prestera, tänka, anstränga och pressa oss själva utan tillräcklig lyhördhet inåt. Vi utforskar i stället din situation och ditt inre utifrån den förbisedda konsten att sakta ned, känna, lyssna och ställa de rätta frågorna. Möta det du upplever med större ärlighet och mindre undvikanden. För att du skall kunna börja förkroppsliga nya sätt att vara på som stödjer din expansion, dina livsmål och ditt välmående.

Metoder och perspektiv som jag ofta utgår ifrån 

 • Internal Family Systems Therapy (IFS)

 • Acceptance and Commitment therapy (ACT)

 • Meditation, medveten närvaro (Mindfulness) och Compassionfokuserad terapi

 • Anknytnings- och känslofokuserad terapi

 • Somatic experiencing (SE) och Polyvagal Theory 

 • Medvetandeskiften, uppvaknanden och integreringsprocesser. Psykedelisk vetenskap och praktik

 • Soul och purpose work (själs essens, styrkor, förmågor och kall) 

Det gemensamma för dessa metoder är att de kan beskrivas som mer upplevelsebaserade. Med förhöjt fokus på pågående upplevelser i nuet, kroppens reaktion och den inneboende intelligensen i ett vaket och medvetet sinne. Allt mer forskning kring vad som verkligen skapar förändring pekar mot det samma och ger förklaring till varför det inte räcker med samtal, intellektuell förståelse/insikt. Utan att i tillräcklig utsträckning inkludera känslomässiga och undermedvetna processer, förståelse för kroppens energiflöde, medvetandets och nervsystemets olika nivåer att fungera på.

Erfarenhet

Jag har erfarenhet av arbete med vuxna,

barn, par och familjer. Vana att

hålla kurser, föreläsa, leda gruppbehandlingar och handleda 

yrkesverksamma. Jag har tidigare jobbat inom skola,

mödra-, och barnhälsovård, psykiatri och vid en privat 

psykoterapimottagning. Startade eget företag år 2018. Jag har en bred erfarenhet av att möta och jobba med olika frågeställningar som berör psykisk hälsa och förändringsprocesser.

Jag har ägnat mycket tid åt min egna inre utveckling och utforskande av medvetandet, sinnet, kroppen, själen, mellanmänskligt samspel och kollektiva processer.

Utbildning och Kurser

 • Psykologexamen, Lunds Universitet

 • Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT)

 • Magisterexamen i Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Finland

 • Yin Yoga, utbildad av Magdalena Mcweld

 • Focuserad Acceptance and Commitment therapy (FACT)

 • VITA™️ Sacred Sexuality training for woman, Layla Martin 

 • Art of Developmental Coaching program, Coaches Rising 

 • Healing Trauma with Dr. Peter Levine. Founder of Somatic Experiencing (SE™). Online course , The Embody Lab

 • Viryayoga för psykologisk behandling, Nordiska Yogainstitutet

 • Coaching for Self Leadership: An Introduction to Internal Family Systems, IFS Institute

 • Grundkurs i psykedelisk vetenskap, Nysnö

 • Circle of Security (COS-P). Föräldrstödssprogram baserat på anknytningsteori

 • Medlem i Thomas Hübl´s online community. Aktivt praktiserande av meditation och etiska livsprinciper utifrån visdomstraditioner och modern vetenskap

 • Sound healing therapy facilitator (pågående utbildning)

Psykologisk och inre utveckling 

sätter oss i kontakt med frågor som vem är jag?

Vad är mitt bidrag till min omgivning och omvärld?

En process som gör oss engagerade och nyfikna på att utforska livet och oss själva på flera plan.

Vilket även är vägen och lösningen på de globala kriser och problem vi nu står i som mänsklighet. Jag följer med glädje initiativet och implementeringen av The Inner Developemtnal Goals (IDG).

Ett ramverk som beskriver de förhållningsätt och färdigheter vi behöver utveckla för att en mer hållbar och människovänlig värld ska bli möjlig. 

"The process of becoming a whole person is an ongoing journey of discovery, openess, and courge, in which you reach higer and higher levels of integration and harmony within yourself and with the outside world, allowing greater flexibility and freedom to become who you truley want to become" Scott Barry Kaufaman, Ph.D

Vad jag erbjuder

               Tjänster

Psykologisk Coaching
Individuella sessioner
Mentorskap

 
Föreläsningar
Retreat
Kurser 

För vem?

 • Du önskar djupare kontakt med dej själv och din riktning i livet. Du anar att något annat är möjligt. Att en mer sann, välmående och fri version av dej själv vill ta plats.  

 • Du vill prioritera din inre utveckling, ditt inre och yttre ledarskap, har områden som du vill utvecklas kring.​ Kanske har du en ledarroll, är kreatör eller driver egna projekt.

 • Du önskar stöd i att integrera medvetandeskiften till följd av psykedeliska upplevelser, andliga praktiker eller andra livsförändrande händelser.​ 

 • Du jobbar själv med människors utveckling,  hälsa och välmående. Som terapeut, coach eller psykolog. Du önskar avsätta mer tid för självomsorg, dina egna processer och utvecklas i yrket.

 • Du är en kvinna som önskar stöd i din expansion och utveckling. Intresserad av teman som inre ledarskap, visdom, självtillit, självomsorg, intuition, sexualitet, kreativitet, njutning och kraft. Jag erbjuder livscoaching specifikt framtaget och anpassat för en kvinna i förändring. Läs mer och boka här. 

Samarbeten

Jag samarbetar med företaget Nysnö.

"Nysnö erbjuder en möjlighet till djupt personligt utforskande genom våra retreatprogram med psykedeliska sessioner i ett tryggt, säkert och lagligt sammanhang. I våra program ingår omfattande förberedelser inför retreat och ett långsiktigt integrationsarbete efteråt.

I Nysnö finns Sveriges ledande expertis inom psykedelisk vetenskap och dess potentiella användningsområden. Med vår verksamhet vill vi bygga en plattform för ansvarsfullt och konstruktivt användande av psykedeliska substanser i det svenska samhället och kulturen. Vi arbetar därför även aktivt med att utbilda allmänhet och vårdpersonal inom området."

Texten kommer från Nysnös hemsida.

Företaget förmedlar även samtalskontakter för dej som önskar konsultation och stöd gällande psykedeliska erfarenheter och upplevelser.

Tillsammans med företaget Relate har jag skapat ett digitalt stöd för dej och din partner. Du blir guidad genom olika övningar och reflektioner som stärker relationen och för er närmare.Ladda ned vår app Relate Boost kostandsfritt här.

Jag jobbar helt privat och tar inte emot på remiss från vården.​

Sessionerna genomförs online via 

videosamtal. Jag tar emot på svenska och engelska.

Välkommen med din bokning

 

 

 

 

DSC_0706.NEF.jpg

Föreläsning, utbildningsinsatser, workshops och inspiration

 

Exempel på föreläsningsteman​​​

 • Känslornas psykologi och självförverkligande. Känslomedvetenhet och känslohantering för ett bättre liv​.

 • Kvinnligt ledarskap. Visdom, intuition och kroppens intelligens.

 • Självledarskap och vuxenutveckling. Att mogna som människa och leva utifrån sin potential.

 • Kärlekens psykologi: kontakt, relation, intimitet, kommunikation och anknytning. 

 • Mindfulness, meditation och medkänsla som livsfärdigheter. Att stärka sina inre resurser för ökad förmåga till känslohantering, perspektivtagande, relaterande, närvaro, lugn och  glädje.

 • Positiv psykologi, expansiva medvetandetillstånd och flow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blommor reterat.jpg
magic-bowls-b08FP4cLpFw-unsplash.jpg
Tjänster
bottom of page