Om Josefine

Josefine relate.jpg

 

 

 

I mitt arbete som psykolog och yogalärare väver jag samman

och integrerar psykologisk vetenskap med existentiella, spirituella och kroppsorienterade perspektiv. För mej börjar utveckling och förändring med 

nyfikenhet och mod. Att ta sig själv och sitt liv på allvar. Att vördna det som är en

givet och samtidigt sträcka sig mot nya horisonter.

 

Jag har erfarenhet av arbete med vuxna,

barn, par och familjer. Förutom terapeutiskt arbete har jag vana av att

hålla kurser, föreläsa, leda gruppbehandlingar och handleda 

yrkesverksamma. Jag har tidigare jobbat inom skola,

mödra-, och barnhälsovård, psykiatri och vid en privat 

psykoterapimottagning. Jag har en bred erfarenhet av att möta och jobba med olika frågeställningar som berör psykisk hälsa och förändringsprocesser.

 

Utbildning

Psykologexamen från Lunds Universitet.

Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Magisterexamen i utvecklingspsykologi från Åbo Akademi Finland.

Utbildad i Yinyoga och Virya Yoga för psykologisk behandling.

 

             

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
  Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

 Du blir aldrig färdig, och det är som det skall” 

 

                                                                                    

                                   

ur Tranströmer, Romanska bågar

Vad jag erbjuder

               Tjänster

Terapi och coaching 
för individer och par

Individuell terapi och coachning 

 

Jag är din holistiska samarbetspartner som inkluderar olika perspektiv och terapimetoder utifrån dina behov​. Sessionerna kan även innehålla inslag av terapeutisk yoga, om du som klient är intresserad av detta. Att jobba både med kroppen och reflekterande samtal är av många klienter en uppskattad kombination. Framförallt om du känner behov av att nå större balans, avslappning och klarhet i sinnet. I coachande samtal ligger fokus på att främja din personliga utveckling och utforska din potential, och med det bli medveten om tankar, känslor och beteenden som idag verkar hindrar dej. 

Parterapi och konsultation

Här får ni som par möjlighet att med mitt stöd synliggöra relationsmönster, återupprätta och stärka den känslomässiga kontakten och tryggheten i er relation.  Med utgångspunkt i anknytning, kommunikation, neurobiologi och inlärningshistorik. Ni kommer att få utforska nya sätt att relatera och reagera på, vilket kan hjälpa er att fördjupa er kärlek och hantera kriser och spänningar mer konstruktivt.

Skillnaden mellan terapi och konsultation.

En terapikontakt är en kortare eller längre samtalsserie där vi ses regelbundet för att kunna jobba mer djupgående. Medan konsultation är en mer avgränsad kontakt, på ett eller några samtal där du/ni kan få stöd kring en aktuell situation eller frågeställning. 

Jag tar emot på svenska och engelska. Via

telefon, videosamtal eller på din arbetsplats. Jag är baserad i Skåne. 

 

Samarbeten

 

Tillsamans med företaget Relate erbjuder och skapar jag online stöd och events för djupare och mer autentiska relationer. Ladda ned vår senaste app Relate Boost. Ett digitalt stöd för dej och din partner, som hjälper er att fördjupa er relation och öka förståelsen mellan er!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du lyssna när jag gästar Så kan det gå podden

 

Här kan du se mej reflektera kring närhet och trygghet i relationer

67. Josefine Yrjans så kan de gå podd bi
relate boost telefon.jfif
Retreats, föreläsningar och utbildning 

Kommande retreat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen med på en weekend-reterat till vackra Österlen 18-20 juni. För mer information och anmälan se knapp nedan.  

 

 

 

 

 

Föreläsningar 

För arbetsgrupper och organisationer

  • Föreläsning, utbildningsinsatser, interaktiva workshops och inspiration utifrån verksamhetens efterfrågan och behov *.​

*Mina specialiteter och exempel på föreläsningsteman​​​

  • Känslornas psykologi. Känslomedvetenhet och känslohantering för ett bättre liv

  • Yoga&meditation på din arbetsplats. För återhämtning, avslappning, ökad energi och förebyggande av stressutlöst ohälsa.​ Jag kommer ut till er arbetslplats och guidar er igenom sköna pass.

  • Kropp, sinne och stresshantering. Sambandet mellan kroppen, hjärnan och vårt mående. Att hjälpa kroppen till balans

  • Mindfulness, meditation och medkänsla som livsfärdigheter. Att stärka sina inre resurser för ökad förmåga till känslohantering, perspektivtagande, relaterande, närvaro, lugn och  glädje

  • Välbefinnande, livslust och mening. Vad lyckoforskningen kan lära oss om det goda livet och motståndskraft​.

  • Självomhändertagande och självmedkänsla. Att förebygga utmattning i yrkes- och vardagsliv.

  • Kärlekens psykologi: samspel, kontakt, relationer, kommunikation och anknytning.