Om Josefine
Legitimerad Psykolog

Josefine relate.jpg

Min utgångspunkt och syn på oss människor är att vi alla bär på potential att uppleva, vara och bli mera än vi kanske tror att är möjligt. Att kriser är en naturlig del av livet och kan få oss att växa. Förutsatt att vi under krisen har tillgång till stöd och resurser. Inom och utanför oss själva. Jag tror att transformation och utveckling sällan sker bäst i ensamhet. Vi behöver goda relationer och närande sammanhang för att bearbeta tidigare negativa erfarenheter och för att komma i kontakt med  hopp och inspiration. Öppna oss för nya möjligheter. 

Jag vill erbjuda en trygg plats med mycket värme och acceptans för att du som klient skall kunna utforska ditt inre, komma i kontakt med betydelsefulla känslor, visioner för ditt liv, pröva nya sätt att vara och agera på i din vardag.

Jag vill se en värld där allt flera människor har kommit i kontakt med medkänsla och sin livskraft, Eros. Vilket får oss att vilja bidra, uttrycka oss mera fritt och värna om allt levande. Om oss själva, om varandra och våra gemensamma resurser på denna planet. 

Så här jobbar jag 

 Jag är utbildad i både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) men  jobbar integrativt vilket betyder att jag inte utgår från en specifik metod utan låter mej inspireras av olika terapiformer. Jag har valt att fördjupa mej inom:

 • Acceptance and Commitment therapy (ACT)

 • Medveten närvaro (Mindfulness)

 • Känslofokuserad terapi

 • Compassionfokuserad terapi

 • Metoder som tar hänsyn till utvecklings- och anknytningsrelaterade trauman

 • Somatic experiencing (SE) och Polyvagal Theory 

 • Internal family systems therapy (IFS)

Det gemensamma för dessa metoder är att de kan beskrivas som mer upplevelsebaserad. Med förhöjt fokus på pågående upplevelser i nuet, kroppens reaktion och känslor i stunden. Jag ser igen och igen hur hjälpsamt och transformerande detta är för klienter och mej själv i mitt liv. Allt mer foskning kring vad som verkligen skapar förändring pekar mot det samma. Och ger förklaring till varför många inte blir hjälpta av mer mer traditionella terapier där fokus ligger på samtalet/språk, förståelse/insikt, utan att i tillräcklig utsträckning inkludera kroppsliga upplevelser eller kunskap om nervsystemets funktion.

Sessionerna kan innehålla guidade övningar, meditationer och tekniker för känslohantering. Övningar och tekniker som klienten sedan kan fortsätta att praktisera på egen hand i sin vardag.

 

Jag har även en magisterexamen i utvecklingspsykologi och har fördjupat mej inom anknytning, kärleksrelationer och psykisk hälsa under graviditet och småbarnstid. Jag ser mej själv som en holistisk psykolog som tar i beaktan den helhet vi är med en kropp, psyke och själ. Och även hur vår omgivning, de sammanhang och relationer vi lever i påverkar oss.

Här kan du se mej prata om dessa saker och testa några övningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet

Jag har erfarenhet av arbete med vuxna,

barn, par och familjer. Förutom terapeutiskt arbete har jag vana av att

hålla kurser, föreläsa, leda gruppbehandlingar och handleda 

yrkesverksamma. Jag har tidigare jobbat inom skola,

mödra-, och barnhälsovård, psykiatri och vid en privat 

psykoterapimottagning. Jag har en bred erfarenhet av att möta och jobba med olika frågeställningar som berör psykisk hälsa och förändringsprocesser.

 

 

Utbildning

 • Psykologexamen från Lunds Universitet

 • Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT)

 • Magisterexamen i Utvecklingspsykologi från Åbo Akademi Finland

 • Utbildad i Yinyoga och Virya Yoga för psykologisk behandling.

 

 

             

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
  Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

 Du blir aldrig färdig, och det är som det skall” 

 

Romanska bågar, Tranströmmer

 

                                                                                    

                                   

Vad jag erbjuder

               Tjänster

Terapi och Coaching 
 

Individuell Terapi och Coaching 

 För vem?

Kanske känner du att något inom dej är i förändring. Att du längtar efter större klarhet och kontakt med dej själv, din intuition och riktning i livet.

Du anar att något annat är möjligt. Att en mer sann, välmående och fri version av dej själv vill ta plats.

Eller så befinner du dej i en fas i ditt liv där vill må bättre, fördjupa förståelsen för dej själv, dina känslor och behov. Kanske känner du att något i ditt liv inte riktigt fungerar som du önskar och är redo att prioritera ditt välmående och det inre arbete som detta innebär.


Jag stödjer dej gärna i din förändringsprocess och vet hur värdefullt det kan vara att söka professionell hjälp. Jag kan inte göra jobbet åt dej men du får mitt helhjärtade stöd.

Jag har ett stort engagemang för kvinnnopsykologi, kvinnanas frigörelse och utveckling. Jag erbjuder därför Body&Soul Coaching för kvinnor. Specifikt framtaget och anpassat för en kvinna i förändring. Läs mer och boka här. 

Jag vill bidra med förhållningssätt och kunskap som gör att flera människor får uppleva:

 • större närvaro, lugn och trygghet i sig själva

 • mer tillfredställande relationer

 • större klarhet kring vad som egentligen är viktigt och ger mening. Att leva i enlighet med sitt kall, sina styrkor och sin själs sannaste natur.

 • sin plats och roll i samhället. Kunna bidra och påverka till att vi tillsammans kan skapa en mer human och människovänlig kultur.

 • ökad medkänsla och självomsorg. Avgörande livsfärdigheter som får stor inverkan på hur vi möter livets utmaningar och smärtor.

 • ökad livslust, kreativitet, frihet och tillåtelse att vara sig själva.

 • bättre kontakt med sin kropp och sitt känsloliv Förstå mer om hur nervsystemet fungerar och påverkar ens dagliga mående. Så att man kan leda sig själv genom livet på ett mer hjälpsamt och vis och kunna sprida mer frid balans till dem man möter och har i sin närhet.

Mitt förhållningssätt när det kommer till förändringsarbete, terapi och psykologi, är att det är avgörande att individen själv känner engagemang, ansvar och villighet att utforska mer av livet och sig själv. 

Jag gillar ordet empowerment på engelsa. 

Att förstå att vi själva kan utbilda oss, aktivera och förstärka vår egna inre hjälpare och guide. Att vi kan vara vår egen medicin, söka upp stöttande sammanhang och prioritera goda och hälsosamma relationer.

Vanliga sökorsaker bland de som kommer till mej:

 • önskan om förändring, vilja att utvecklas och förstå sig själv bättre. Bryta mönster som inte fungerar.

 • öka sin självmedkänsla och hitta större balans i livet

 • anknytning, relations- och intimitetsfrågor

 • stress och utmattning

 • livskriser, medvetandeskiften/uppvaknanade

 

 

"The breeze at dawn has secrets to tell you. Don't go back to sleep.

You must ask for what you really want. Don't go back to sleep.

People are going back and forth across the doorsill where the two worlds touch.

The door is round and open.

Don't go back to sleep"

 -Rumi

Till mej kan du komma utan remiss (jag är inte kopplad till högkostnadsskyddet eller till din vårdcentral) och utan att behöva stå i långa  vårdköer.

 

Jag tar emot på svenska och engelska. Via

videosamtal eller på mottagning nära Triangeln i Malmö. Adress. Terapi- och friskvårdscentrum, Spångatan 20A, Malmö.

Välkommen med din bokning

 

Upplägg 

 • Efter att du kontaktat mej så bokar vi en ett första kartläggningssamtal där du får beskriva din aktuella livssituation, vad du önskar hjälp med och dina förhoppningar med en psykologkontakt. Du har möjlighet att ställa frågor och jag beskriver hur jag jobbar.  Om vi efter detta kommer överens om att inleda ett samarbete så är mitt upplägg och erbjudande ett paket på minst 6 sessioner. Vill du sedan lägga till flera sessioner efter detta så går det också bra.

 

 

 

Samarbeten

Jag samarbetar med företaget Relate. En svensk tankeledare inom romantiska relationer som erbjuder en samlingsplats för att lära dig skapa bättre relationer eller hitta rätt partner. Ladda ned vår senaste app Relate Boost. Ett digitalt stöd för dej och din partner som hjälper er att fördjupa er relation och öka förståelsen mellan er!


 

relate boost telefon.jfif
Retreats, Föreläsningar och Kurser 
kullaberg kaktus armar klippa.JPG

Föreläsning, utbildningsinsatser, interaktiva workshops och inspiration utifrån verksamhetens efterfrågan och behov *.​

*Mina specialiteter och exempel på föreläsningsteman​​​

 • Känslornas psykologi. Känslomedvetenhet och känslohantering för ett bättre liv​

 • Kropp, sinne och stresshantering. Sambandet mellan kroppen, hjärnan och vårt mående. Att hjälpa kroppen till balans

 • Kärlekens psykologi: samspel, kontakt, relationer, kommunikation och anknytning 

 • Mindfulness, meditation och medkänsla som livsfärdigheter. Att stärka sina inre resurser för ökad förmåga till känslohantering, perspektivtagande, relaterande, närvaro, lugn och  glädje

 • Välbefinnande, livslust och mening. Vad lyckoforskningen kan lära oss om det goda livet och motståndskraft​

 • Självomhändertagande och självmedkänsla. Att förebygga utmattning i yrkes- och vardagsliv

 • Yoga&meditation på din arbetsplats. För återhämtning, avslappning, ökad energi och förebyggande av stressutlöst ohälsa.​ Jag kommer ut till er arbetslplats och guidar er igenom sköna pass​

67. Josefine Yrjans så kan de gå podd bi