Om Josefine

 

 

 

Utbildning

Psykologexamen från Lunds Universitet.

Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Magisterexamen i utvecklingspsykologi från Åbo Akademi Finland.

Utbildad i Yinyoga och Virya Yoga för psykologisk behandling.

Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med vuxna,

barn, par och familjer. Förutom terapeutiskt arbete har jag vana av att

hålla kurser, föreläsa, leda gruppbehandlingar och handleda 

yrkesverksamma. Jag har tidigare jobbat inom skola,

mödra-, och barnhälsovård, psykiatri och vid en privat 

psykoterapimottagning. Jag har en bred erfarenhet av att möta och jobba med olika frågeställningar som berör psykisk hälsa och förändringsprocesser.

I mitt arbete som psykolog och yogalärare väver jag samman

och integrerar psykologisk vetenskap med existentiella, spirituella och kroppsorienterade perspektiv. För mej börjar utveckling och förändring med 

nyfikenhet och mod. Att ta sig själv och sitt liv på allvar. Att vördna det som är en

givet och samtidigt sträcka sig mot nya horisonter.

 

 

 

             

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
  Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

 Du blir aldrig färdig, och det är som det skall” 

 

                                                                                    

                                   

ur Tranströmer, Romanska bågar

Vad jag erbjuder

               Tjänster

Konsultation,terapi och coaching 
för individer och par
Retreats, föreläsningar och utbildning 

Individuell terapi och coachning 

Jag är din holistiska samarbetspartner som inkluderar olika perspektiv och terapimetoder utifrån dina behov​. Sessionerna kan även innehålla inslag av terapeutisk yoga, om du som klient är intresserad av detta. Att jobba både med kroppen och reflekterande samtal är av många klienter en uppskattad kombination. Framförallt om du känner behov av att nå större balans, avslappning och klarhet i sinnet. I coachande samtal ligger fokus på att främja din personliga utveckling och utforska din potential, och med det bli medveten om tankar, känslor och beteenden som idag verkar hindrar dej. 

Parterapi och konsultation

Här får ni som par möjlighet att med mitt stöd synliggöra relationsmönster, återupprätta och stärka den känslomässiga kontakten och tryggheten i er relation.  Med utgångspunkt i anknytning, kommunikation, neurobiologi och inlärningshistorik. Ni kommer att få utforska nya sätt att relatera och reagera på, vilket kan hjälpa er att fördjupa er kärlek och hantera kriser och spänningar mer konstruktivt.

Skillnaden mellan terapi och konsultation.

En terapikontakt är en kortare eller längre samtalsserie där vi ses regelbundet för att kunna jobba mer djupgående. Medan konsultation är en mer avgränsad kontakt, på ett eller några samtal där du/ni kan få stöd kring en aktuell situation eller frågeställning. 

Jag tar emot på svenska och engelska. Via

telefon, videosamtal eller på din arbetsplats. Jag är baserad i Skåne. 

Du hittar mej även på yogastudion Infinte Yoga i Malmö där jag erbjuder kurser och drop-in klasser. https://www.infiniteyogamalmo.se/

Aktuella retreat 2020

               Welcome home to your soul retreat

     Med yoga, meditation och psykologisk reflektion.

12-14 juni på vackra Kullåkragård på Österlen i Skåne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkommen till ett retreat där

vi kommer att utforska vad det innebär att leva mer autentiskt, närvarande och hjärtcentrerat. Och med det få tillgång till en större frid, glädje och medkänsla inför oss själva och andra.Läs mera och anmäl dej här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsningar 

 

För arbetsgrupper och organisationer

  • Föreläsning, utbildningsinsatser, interaktiva workshops och inspiration utifrån verksamhetens efterfrågan och behov *.

  • Yoga&meditation på arbetsplatsen. För återhämtning, avslappning, ökad energi och förebyggande av stressutlöst ohälsa.​

*Mina specialiteter och exempel på föreläsningsteman​​​

  • Känslornas psykologi. Känslomedvetenhet och känslohantering för ett bättre liv.

  • Kropp, sinne och stresshantering. Sambandet mellan kroppen, hjärnan och vårt mående. Att hjälpa kroppen till balans.

  • Mindfulness, meditation och medkänsla som livsfärdigheter. Att stärka sina inre resurser för ökad förmåga till känslohantering, perspektivtagande, relaterande, närvaro, lugn och  glädje.

  • Självomhändertagande och självmedkänsla. Att förebygga utmattning i yrkes- och vardagsliv.

  • Kärlekens psykologi: samspel, kontakt, relationer, kommunikation och anknytning. Mellan vuxna-barn, mellan partners och mellan medmänniskor. ​​​

  • Barns utveckling och fungerande. Tidiga insatser för optimal utveckling och förebyggande av psykiska ohälsa. Betydelsen av relationen mellan barn-vuxen. Föräldraskap och familjeliv.

  • Välbefinnande, livslust och mening. Vad lyckoforskningen kan lära oss om det goda livet och motståndskraft​.