"You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves..."

Wild Gees, Mary Oliver 

Kära kvinna, jag är så glad att du är här!

Jag tror att vi alla bär på en inre eld av ett särskilt slag. Vår persons och själs unika kvalité och smak. Jag önskar att alla kvinnor skulle få uppleva hur det är att leva ett autentiskt, fritt och gott liv i sin egen fullaste prakt. Att vara i nära kontakt med sin livskraft. Eros. Vara mindre självkritiska. Kunna möta sig själva med större förståelse och omtanke. Ge sig själva mer avslappning och njutning. Ha en vision för sitt liv. Något som ger mening och känns värdigt ens tid och energi. Men jag vet också att livet som kvinna är kantat med ohjälpsamma förväntningar, roller och strukturer som bromsar och gör det svårare för oss att ta vår självklara plats. Detta är en fråga som engagerar mej djupt. Jag vill vara med och skapa en kultur där kvinnan blir erkänd, respekterad och värdesatt för den hon är och det hon bidrar med. Vi människor har en tendens att behandla och se på oss själva som vi har blivit behandlade av andra. Vi behöver därför titta närmare på hur vi bemöter och är mot oss själva och andra kvinnor. Kunna se vilka mindre kärleksfulla och ohjälpsamma mönster vi upprepar i vår vardag. Klargöra hur vi vill vara och göra istället.


Inspiration och Coaching
för dej Kvinna

Jag är intresserad av livet som kvinna. Vad vi redan är och vad vi kan bli. Bortom inlärt förminskande och begränsande mönster. Och det handlar inte om att prestera mera utan att slappna av och leva mer i enlighet med den du redan är. Bakom masker och överlevnadsstrategier som vi behövt och lärt oss längs med vägen. Vi är alla präglade och formade av den kultur och de normer vi växt upp med. Det har sipprat in i oss i form av idéer, värderingar, sätt att hålla våra kroppar, relatera och vara på. Vad vi känner inför vårt eget värde, vår möjlighet att välja och påverka vårt mående och vår vardag.

"You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for a hundred miles through the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile the world goes on"- Mary Oliver

Vill vi leva mer i enligthet med den vi är och bli friare så behöver ge oss tid för reflektion, djupare frågor, ostörd tid, avslappning, njutning och stöttande relationer. Så att den inre visa rösten kan höras. En radikal akt av självomsorg. Vilket många kvinnor, av många rimliga anledningar har svårt att ge sig själva. Men om vi fortsätter att allt för ofta låta oss distraheras av saker utanför oss själva så kan vi inte bli och vara oss själva. Vi tappar vårt ankare, vår kontakt med oss själva, våra skyddande instinkter, våra drömmar, vår gnista, intuition och känslighet inför vad som är bra och mindre bra för oss.

När vi inte i kontakt med våra värderingar, vårt kall, våra kroppar och känslor blir vi sårbara för manipulation, påverkan och utnyttjande. Såväl i relationer, arbetsliv och som del av ett samhälle. Vi lockas till konsumtion genom att tro att vi inte är eller har tillräckligt.

Vi kan uppleva att något skaver. Att inte riktigt känna sig tillfreds och nöjd. Känslomässiga symtom som ångest, oro, nedstämdhet, stress och irritabilitet är vanligt.  En känsla av att leva på autopilot. Bredvid sig själv. Med en aning och längtan i bröstet efter något annat. Mitt råd är, följ det som skaver. Vänd dej mot det med nyfikenhet och lyssna. Din kropp och själ kallar på dej. Vill att du skall stanna upp och ompröva. Lever jag sant? Eller behövs en kurskorrigering? Livskriser är perioder som bär på stor potential. Något nytt försöker ta form.  Tidigare åtsidosatta sidor och aspekter av dej vill få plats. Något du ännu inte upplevt eller vet hur det skall se ut väntar på dej.

Men utan tillräckligt stöttande sammanhang, hjälpsamma praktiker och kärnfulla frågor att ställa sig, en terapeut eller mentor som gått igenom något likande, kan det vara svårt för den enskilda individen att ta sig igenom dessa passager på ett fruktsamt vis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanliga problem och konsekvenser av att ha växt upp och levt i ett patriarkalt samhälle som inte värdesatt själsliga och känslomässiga behov.

Känner du som kvinna igen dej i något av detta?

 • Övertänk. Tendens att analysera, prata, grubbla och planera. Framom balanserat växlande mellan tänkande, kännande/lyssnande och närvaro i stunden.

 • Tvivel, tillitsbrist och självkritik. Tendens att ifrågasätta sig själv, sina beslut och sina förmågor. Ignorera kroppens signaler, intuition och behov. Självgranskande och självkritiska tankar. Tendens att fråga utåt innan man frågar inåt. Söker svar eller råd av experter och andra.

 • Självavbrytande. Tendens att hålla tillbaka spontana självuttryck, idéer och lust för livet. Orolig för att ta upp för mycket plats. Bromsar och håller tillbaka pga. rädslor för vad andra skall säga eller tycka. Vågar inte helt fritt följa och värdesätta sin nyfikenhet, intresse och vart ens längtan drar en. Att utforska, prioritera och bejaka sin passion, njutning och sexualitet kan väcka obehag eller skuldkänslor. Det fria, vitala och mer vilda aspekterna inom en ligger och slumrar.

 • Kvinnlig cyklisk natur. Låg anpassning, acceptans och hänsyn till hormonella och energimässiga skiftningar. Lever på som vanligt oberoende av var man är i sin menscykel.

 • Autenticitet, integritet och kall. Ens inre kompass och själs kall är delvis ännu outforskat. Oklarhet kring hur man skulle kunna leva och bidra utifrån sina värderingar, sin fallenhet, styrkor och intressen. Mer van att svara an på vad som efterfrågas av en eller vad som faller inom normen.

 • Snällhet och följsamhet. Obalans i hur mycket tid, energi och stöd man ger till andra kontra sig själv. Vara till lags och ta för mycket ansvar. Man försummar eller ger upp sig själv i hopp om att få kärlek tillbaka. Tendens att känna skuld och dåligt samvete när man säger nej, sätter gränser, ber om stöd/hjälp, vilar och gör saker för nöjets skull. Med konsekvenserna att man känner sig irriterad, trött och besviken på andra.

 • Att nöja och anpassa sig. Nöjer sig och ger upp vad man egentligen vill eller önskar. Förlåter och tolererar sådant som man egentligen känner att inte är okej. Stannar kvar i sammanhang, arbeten eller relationer där man inte trivs eller kommer till sin rätt.

 • Prestation, upptagenhet/stress. Övervikt på görande istället för varande. Presterar på många plan i livet för att känna sig bra nog. Svårt att avgränsa och känna att man gjort tillräckligt. Stunder av tillfredställelse och förnöjsamhet är få och korta. Anstränger sig och nedprioritera återhämning, självkontakt och glädje. Trots signaler från kroppen på trötthet och bristande motivation. Lever aktivt liv men är mer ovan med tystnad, stillhet, vända sig inåt och ”checka-in” med sig själv.

 • Sensitivitet. Upplevt att man är för sensitiv och känslig. Använt olika strategier för att försöka dämpa sensationer, känslor och tankar. Tex genom mat, träning, sociala medier, shopping eller alkohol/droger.

 

Känns det bekant är du inte ensam! Dessa mönster är inte enbart personliga utan kollektiva. Men det goda är att det inte behöver fortsätta vara så här för dej. Förändring blir möjligt när vi blir medvetna och villiga att välja något nytt. 

"Eros is relevant for any human being who is interested in living a full human life, since it is the inherent energy of the zest and sparkle of our life force. When this is understood, desire and passion become a gateway to wholeness and to realizing our full potential"

- Almaas and Johnson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt erbjudande

Body&Soul coaching för kvinnor som vill...

Lita på och bejaka sin intuition,

sina förmågor

och leva det liv hon verkligen vill.

 

Coaching-processen hjälper dej kring essentiella teman som

 

 • Självkännedom

 • Självomsorg

 • Självförverkligande

 

Min invit är att välkomna dej till en inbromsande, inkännande och uppöppnande process. Inte förstärka det som många av oss redan tenderar att göra. Prestera, anstränga och pressa oss själva. Vi utforskar i stället din situation och ditt inre utifrån den förbisedda konsten att sakta ned, känna, lyssna och ställa de rätta frågorna. För att du skall kunna börja förkroppsliga nya sätt att vara på, som stödjer din expansion och ditt välmående. 

 

Tillsammans skapar vi klarhet kring

1. Vad vill du?

Vad är viktigt för dej just nu? Vad känner du glädje och motivation inför?

2. Vad behöver du får att det skall bli möjligt?

Färdigheter, resurser och support som du kan be om eller ge dej själv

3. Vilka hinder finns och hur kan du hjälpa dej själv genom dessa?

Begränsande tankar, föreställningar, känslor och yttre omständighgter som inte stöder din utveckling

 

 Sessionerna kan innehålla

 • Guidade meditationer och visualiseringsövningar. För att få kontakt med inre visdom, självmedkänsla, visioner och riktning för ditt liv.

 

 • Terapeutiska interventioner utifrån:

  • Känslofokuserad terapi

  • Acceptance and commitment therapy (ACT),

  • Internal Family System Therapy (IFS),

  • Compassionfokuserad terapi

  • Somatic experiencing (SE)

 • Kroppsorienterade metoder och Embodiment praktiker som stärker färdigheter i

  • Närvaro och medvetenhet. Vilket är grunden för all förändring och förmåga att göra hälsosamma val.

  • Att känna dina valmöjligheter stund för stund. Kunna avbryta invanda beteendemönster och pröva nytt.

  • Ökar nervsystemets kapacitet att vara med och reglera känslomässiga tillstånd.

Du får med dej tips på praktiker, övningar och förhållningssätt som kan ta med dej in i din vardag.

Allt utfört med sensitivitet, mångårig erfarenhet, lyhördhet och respekt för dej som klient och kvinna. Viket innebär att du investerar in tjänst av hög kvalité och professionalitet som ger trygghet och en säkrare process.

 

 

 

Upplägg

 Välj ett paket 

 • 6 samtal. (60 min)

 • 9 samtal. (60 min)

 • Vill du sedam ha flera sessioner efter avslutat paket är du varmt välkommen till det. De flesta av mina klienter väljer att fortsätta samarbetet över tid men mer utglesat.

 • Investering: 1300kr/session (ex. moms). Slås ihop till ett paketpris när du valt antal gånger (går att delbetala).

 • Sessionerna sker online via videosamtal eller på min mottagning i centrala Malmö. Spångatan 20A.

 • Innan du bestämmer dej för om du vill inleda ett samarbete med mej kan du boka ett introduktionssamtal på 50min. Här får du en möjlighet att få en känsla av hur det är att jobba med mej. Detta samtal kostar 1200kr. 

 

 

 

 

För vem?

Är du en kvinna som

 • Vill fördjupa kontakten och relationen till dej själv. Stå på din egen sida. Bejaka ditt autentiska jag och omfamna dina olika delar. Våga leva ännu mer i enlighet med den person du är och anpassa dej mindre till normer, roller och förväntningar.

 • Känner att du är i en förändringsfas, att något annat är möjligt. Du vill vara med och bidra till en mer sund och människovänlig kultur. Och förstår att det börjar med dej. Hur du lever och relaterar till dej själv och din omvärd.

 • Vill leva i en takt och rytm som passar dej. Mindre utifrån stress/överlevnadsstrategier. Känna dej mer avslappnad, trygg och levande din kropp. Tillåta dej känna och ledas mer av glädje och njutning. 

 

 • Vill skapa mer utrymme för reflektion och själskontakt. Få stöd i detta genom guidning och regelbundna coachingssamtal. Där vi ställer essentiella frågor och utforskar din potential, klargör vad du vill, längtar efter och känner en dragning mot. Och identifierar vad som verkar stå i vägen och hindrar dej. Vilket ofta är omedvetna tankar, livsregler och känslor kopplade till tidigare erfarenheter och socialisering.

 

 • Vill stärka och låta dej ledas mera av intuition och livets kreativa impuls Eros. Kunna lyssna på och leda dej själv klokt genom vardagen.

 

 • Har idéer, projekt eller kreativt uttryck som du vill dela med dej av till världen, men märker att du har blockeringar eller rädslor som bromsar dej och får dej att skjuta upp saker som är viktiga för dej.  

 

 • Vill utveckla färdigheter i gränssättning och att göra din röst hörd. Uttrycka vad du vill och inte vill. Kunna hantera och förstå den skuld och oro som är kopplad till att säga nej och stå upp för dej själv.

 

 • Vill stärka din självtillit, självkärlek och ditt mod. Även kallat självmedkänsla. Kunna vara lika empatisk, varm och förstående mot dej själv som du är mot andra.

 • Är villig att se över din livsstil, skapa nya vanor och etablera praktiker för att leva mer hållbart och njutbart. I en kultur som förväntar sig att vi heltidsarbetar/överarbetar och trycker undan våra mänskliga och själsliga behov.

“Within every woman there is a wild and natural creature, a powerful force, filled with good instincts, passionate creativity, and ageless knowing. Her name is Wild Woman, but she is an endangered species. Though the gifts of the wildish nature come to us at birth, society’s attempt to “civilize” us into rigid roles has plundered this treasure, and muffled the deep, life-giving messages of our own souls.”

- Clarissa Pinkola Estés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord till dej som prioriterar din inre utveckling.

Att mogna som kvinna och människa

 

"You must ask for what you really want, don´t go back to sleep"

-Rumi

En kvinnas utveckling och mognad går ofta igenom i olika faser. Rörelsen går mot större känsla av helhet inombords. Att vi omfamnar flera av våra delar och sidor. Självtilliten och modet ökar. Vi kan märka att vi hanterar utmaningar och prövningar annorlunda. Vi kan känna oss mer motståndskraftiga, ge oss själva och söka det stöd vi behöver.

Effekterna av att börja leva ett mer autentiskt liv blir ofta att man känner sig stärkt i sin integritet och tryggare i sig själv. Mer fri och kreativ i sina uttryck. Vilket även gör våra relationer till andra mer tillfredställande.

Jag tror att vi känner oss mer hela och balanserade när vi kan behålla vår receptivitet och känslighet och samtidigt ha tillgång till beslutsamhet och kraft när det behövs.

Så här säger Kristine Neff, professor i psykologi och pionjär inom fältet self-compassion

”This is why women need fierce compassion. Compassion is aimed at the alleviation of suffering – that of others or ourselves – and can be ferocious as well as tender. These two poles are represented by the dialectic of yin and yang. Yin compassion is like a mother tenderly comforting her crying child. Yang compassion is like a mother bear ferociously protecting her cubs from harm. Traditional gender roles allow women to be yin, but if a woman is too yang, if she gets angry or fierce people get scared and often insulting. Men are allowed to be yang, but if a man shows vulnerability he risks being kicked out of the boys’ club of power. In many ways the MeToo movement can be seen as the collective arising of female yang. We are finally speaking up to protect ourselves, our sisters, our daughters and sons. Thank goodness. Women need to fully embrace and integrate both tender and fierce compassion if we are ever going to free ourselves from patriarchy” “It is challenging to hold loving, connected presence together with fierce, empowered truth because their energies feel so different. But we need to do so if we are going to effectively stand up to patriarchy, to racism, and the people in power that are destroying our planet. We need both simultaneously, as advocated by great leaders such as Mahatma Gandhi, Mother Theresa, or Martin Luther King, Jr. We need love in our hearts so we don’t perpetuate a cycle of anger and hate, but we need fierceness so that we don’t let things continue on their current harmful path.”

En avgörande början till frigörelse och att leva utifrån den mest sanna version av sig själv är att få kontakt med och sätta ord på vad man verkligen känner, vill och tycker att är viktigt. Men när vi vill bryta mönster och gå emot inlärda sätt att vara på så kommer vi att stöta på hinder. Både inre och yttre. Vi behöver då vänligt kunna möta och ta hand om de rädslor, tvivel, begränsande tankar och föreställningar som aktiveras när man väljer att ompröva sin självbild, sina möjligheter och hur man hittills levt och fungerat. Att försöka undvika obehag och inte vara ärliga med oss själva, bromsar upp vår förändringsprocess och förstärker svårigheter. Inom psykologin är det väl känt att just detta som kallas för känslomässigt undvikande, alltså att inte kunna möta verkligenehet och sina känslor, ligger till grund för fortsatt lidande och sämre mående. Men när vi blir villiga att möta oss själva, lära oss ovärderliga praktiker i närvaro, medkänsla och värdestyrda handlingar så kommer saker att skifta för oss.

 

Forskning kring vad som underlättar personlig utveckling och transformation pekar mot att vi behöver följande:

 • Kunskap, medvetenhet, information, självkännedom (nödvändigt men inte tillräckligt).

 • Dagliga vanor som stödjer ens utveckling. Att regelbundet praktisera det vi vill stärka inom oss.

 • Social support, trygga sammanhang och stödjande relationer.

 

Det är viktigt att förstå dessa delar när man vill jobba med sin förändring. Att kunskap/insikt är nödvändigt men inte tillräckligt. Om kunskap och utbildning hade räckt hade Wikipedia räddat oss…

Det som kan kallas för integrering och förkroppsligande (embodyment) är att det man förstått också märks i ens dagliga beteende och handlande. Vi behöver samtidigt vara ödmjuka inför vad  livet som människa innebär och erkänna att förändring kräver sin insats.  90% av vårt dagliga beteende sägs vara automatiserat, alltså baseras på vad vi lärt oss tidigare. Vi upprepar det vi vet. Vilket sparar tankekraft och energi och har sina klara fördelar. Men när vi vill börja agera annorlunda och sluta med det som inte är bra för oss så behöver vi kunna hejda vår autopilot, pausa, notera och använda vår medvetenhet/uppmärksamhet. Vilket är grunderna i Mindfulness och närvaropraktiker. Förhållningssätt som idag inom fältet för psykologi och terapi har gått om vetenskapligt stöd.

Så avslutningsvis vill jag säga.

Utifrån min egen livsresa, kriser och utvecklingssprång. Samt genom mitt jobb som psykolog där jag mött hundratals kvinnor, har jag kunnat kunnat skönja mönster och likheter i de teman vi alla på våra individuella vis brottas med. Jag har också sett vilka förhållningssätt och förmågor som verkar avgörande och hjälpsamma för en kvinnas frigörelse och hemkomst till sig själv. Detta vill jag mer en gärna dela med mej av. Jag kan rent av inte motstå. Detta är mitt kall och min passion.

Varmt välkommen att kontakta mej.

Med värme och respekt,

Josefine

 

 

“You, sent out beyond your recall, go to the limits of your longing.
Embody me. Flare up like a flame and make big shadows I can move in. Let everything happen to you: beauty and terror. Just keep going.

No feeling is final.
Don’t let yourself lose me. Nearby is the country they call life.
You will know it by its seriousness. Give me your hand.” - Rilke 

joshua-karthik-QBrag9UhSPg-unsplash.jpg
vattenfall wes-hicks-1UqSRmGuf8g-unsplash.jpg
öppning sol genom klippor.jpg