top of page

"You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves..."

Wild Gees, Mary Oliver 

Kära kvinna, jag är så glad att du är här!

Jag tror att vi alla bär på en inre eld av ett särskilt slag. Vår persons och själs unika kvalité och smak. Jag önskar att alla kvinnor skulle få uppleva hur det är att leva ett autentiskt, fritt och gott liv i sin egen fullaste prakt. Att vara i nära kontakt med sin livskraft. Eros. Vara mindre självkritiska. Kunna möta sig själva med större förståelse och omtanke. Ge sig själva mer avslappning och njutning. Ha en vision för sitt liv. Något som ger mening och känns värdigt ens tid och energi. Men jag vet också att livet som kvinna är kantat med ohjälpsamma förväntningar, roller och strukturer som bromsar och gör det svårare för oss att ta vår självklara plats. Detta är en fråga som engagerar mej djupt. Jag vill vara med och skapa en kultur där kvinnan blir erkänd, respekterad och värdesatt för den hon är och det hon bidrar med. Vi människor har en tendens att behandla och se på oss själva som vi har blivit behandlade av andra. Vi behöver därför titta närmare på hur vi bemöter och är mot oss själva och andra kvinnor. Kunna se vilka mindre kärleksfulla och ohjälpsamma mönster vi upprepar i vår vardag. Klargöra hur vi vill vara och göra istället.


Inspiration och Coaching
för dej Kvinna

Jag är intresserad av livet som kvinna. Vad vi redan är och vad vi kan bli. Bortom inlärt förminskande och begränsande mönster. Och det handlar inte om att prestera mera utan att slappna av och leva mer i enlighet med den du redan är. Bakom masker och överlevnadsstrategier. Som vi behövt och lärt oss längs med vägen. Vi är alla präglade och formade av den kultur och de normer vi växt upp med. Det har sipprat in i oss form av idéer, värderingar, sätt att hålla våra kroppar, relatera och vara på. Vad vi känner inför vårt eget värde, våra kroppar, vår möjlighet att välja och påverka vårt mående, vår vardag och hur vi ser på vår roll och betydelse i samhället.  

Vill vi leva mer medvetet och må bättre så behöver ge oss tid för reflektion, djupare frågor, ostörd tid, avslappning och stöttande relationer. Så att den inre visa rösten kan höras. En radikal akt av självomsorg. Vilket många kvinnor, av många rimliga anledningar har svårt att ge sig själva. Men om vi fortsätter att allt för ofta låta oss distraheras av saker utanför oss själva, så kan vi inte bli och vara oss själva. Vi tappar vårt ankare, vår kontakt med oss själva, våra skyddande instinkter, våra drömmar, vår gnista, intuition och känslighet för vad som är bra och mindre bra för oss.  

Prioriterar och avsätter man inte tid för sin egen inre utveckling blir effekten oftast att man upplever att något skaver. Att man inte riktigt kan känna sig tillfreds och nöjd. Man kan uppleva olika former av känslomässiga symtom som ångest, oro, nedstämdhet, stress och irritabilitet. En känsla av att leva på autopilot. Bredvid sig själv. Med en aning och längtan i bröstet efter något annat. Mitt råd är: följ det som skaver. Vänd dej mot det med nyfikenhet och lyssna. Din själ kallar på dej. Vill att du skall stanna upp och ompröva. Lever jag sant? Eller behövs en kurskorrigering? Livskriser är perioder som bär på stor potential. Men utan ett tillräckligt stöttande sammanhang, en terapeut eller mentor som gått igenom något likande, hjälpsamma praktiker och kärnfulla frågor att ställa sig, kan det vara svårt för den enskilda individen att ta sig igenom denna ”jagets”-kris på ett fruktsamt vis.  

"Eros is relevant for any human being who is interested in living a full human life, since it is the inherent energy of the zest and sparkle of our life force. When this is understood, desire and passion become a gateway to wholeness and to realizing our full potential"

- Almaa's duck Johnson

I väst lever vi på många sätt i en fantastiskt avancerad och komplex vardag men detta har inte bidragit till mer välmående eller gjort människor mer visa och friska. Tvärtom. Vi lever i en icke human kultur och samhälsstuktur som inte tar i beaktan våra grundläggande mänskliga behov och själsliga mående. Vi lockas till konsumtion genom att tro att vi inte är eller har tillräckligt. Med ett överdrivet fokus på aktiviteter och det yttre livet. Medan stillhet, eftertänksamhet, personlig utveckling och djupare gemenskap nedprioriteras. Det har blivit så normalt för oss att det kan vara svårt att se hur dysfunktionella vissa av våra mönster och idéer är. Som fisken i vattnet som inte vet att den har vatten runt sig.   

En kvinnas utveckling och mognad går ofta igenom i olika faser. Rörelsen går mot större känsla av helhet inombords och balans i ens liv. Hemkomsten till oss själva sker när vi börjar värna och respektera de feminina principerna och sätt att navigera i livet på. Genom lyhördhet inför kropp, känslor, behov och intuition. Effekterna av att börja leva ett mer autentiskt liv blir ofta att man känner sig stärkt i sin integritet och tryggare i sig själv. Känner sig friare och mer kreativ i sina uttryck. Vilket även gör våra relationer till andra mer tillfredställande. 

Som människa är våra möjligheter att nå insikter och skapa förändring fenomenala. Men när man väljer att bryta mönster, utforska vem man är och vad livet mer kan erbjuda, är det ofta mycket hjälpsamt att ha en guide vid sin sida. En terapeut eller mentor som följer ens process, ser en på djupet, reflekterar, uppmuntrar och belyser saker man själv inte ser. Denna support vill jag mer än gärna ge till dej som känner sej redo! 

 

Mitt erbjudande 

Body&Soul coaching för kvinnor som vill

Leva och bidra från en plats av djup kärlek och frihet.

Lita på och bejaka sin intuition, sin kraft, sina önskningar och leva det liv hon verkligen vill. 

Coaching-processen hjälper dej kring essentiella teman som 

Självkännedom 

Självomsorg 

Självförverkligande  

Min invit är att välkomna dej till en inbromsande, inkännande och upp-öppnande process. Inte förstärka det som många av oss redan tenderar att göra. Prestera, anstränga och pressa oss själva. Vi utforskar i stället din situation och ditt inre utifrån den förbisedda konsten att sakta ned, känna, lyssna och ställa de rätta frågorna. För att du skall kunna börja förkroppsliga nya sätt som stödjer din expansion och ditt välmående. 

 

Sessionerna kan innehålla: 

 • Guidade meditationer och kraftfulla visualiseringsövningar. För att få kontakt med inre visdom, självmedkänsla, visioner och riktning för ditt liv. 

 

Terapeutiska interventioner utifrån: 

 • Känslofokuserad terapi 

 • Acceptance and commitment therapy (ACT),  

 • Internal Family System Therapy (IFS),  

 • Compassionfokuserad terapi  

 • Somatic experiencing (SE) 

 • Kroppsorienterade metoder och Embodiment praktiker som stärker färdigheter i 

  • Närvaro och medvetenhet. Vilket är grunden för all förändring och förmåga att göra hälsosamma val 

  • Att känna dina valmöjligheter stund för stund. Kunna avbryta invanda beteendemönster och pröva nytt 

  • Ökar nervsystemets kapacitet att vara med och reglera känslomässiga tillstånd 

 

Allt utfört med sensitivitet, mångårig erfarenhet, lyhördhet och respekt för dej som klient och kvinna. Viket innebär att du investerar in tjänst av hög kvalité och professionalitet som ger trygghet och en säkrare process.  

Du får med dej tips på praktiker, övningar och förhållningssätt som kan ta med dej in i din vardag. 

 

Upplägg   

 • Investering: paket på minst 6 samtal. 1300kr/50 min

 • Sessionerna sker online via videosamtal

 

"You must ask for what you really want, don't go back to sleep"

- Rumi

Ord till dej som prioriterar din inre utveckling 

Att mogna som kvinna och människa 

Jag tror att vi känner oss mer hela och balanserade när vi kan behålla vår receptivitet och känslighet och samtidigt ha tillgång till beslutsamhet, förnuft och kraft när det behövs.  

Så här säger Kristine Neff, professor i psykologi och pionjär inom fältet self-compassion 

"This is why women need fierce compassion. Compassion is aimed at the alleviation of suffering – that of others or ourselves – and can be ferocious as well as tender. These two poles are represented by the dialectic of yin and yang. Yin compassion is like a mother tenderly comforting her crying child. Yang compassion is like a mother bear ferociously protecting her cubs from harm. Traditional gender roles allow women to be yin, but if a woman is too yang, if she gets angry or fierce people get scared and often insulting. Men are allowed to be yang, but if a man shows vulnerability he risks being kicked out of the boys' club of power. In many ways the MeToo movement can be seen as the collective rising of female yang. We are finally speaking up to protect ourselves, our sisters, our daughters and sons. Thank goodness. Women need to fully embrace and integrate both tender and fierce compassion if we are ever going to free ourselves from patriarchy" "It is challenging to hold loving, connected presence together with fierce, empowered truth because their energies feel so different. But we need to do so if we are going to effectively stand up to patriarchy, to racism, and the people in power that are destroying our planet. We need both simultaneously, as advocated by great leaders such as Mahatma Gandhi, Mother Theresa, or Martin Luther King, Jr. We need love in our hearts so we don't perpetuate a cycle of anger and hate, but we need fierceness so that we don't let things continue on their current harmful path.”

 

Avslutningsvis vill jag säga. Utifrån min egen livsresa, kriser och utvecklingssprång samt genom mitt jobb som psykolog där jag mött hundratals kvinnor. Kan jag skönja mönster och likheter i de teman vi alla på våra individuella vis brottas med. Jag har också sett vilka förhållningssätt och förmågor som verkar avgörande och hjälpsamma för en kvinnas frigörelse och hemkomst till sig själv. Detta vill jag mer en gärna dela med mej av. Jag kan rent av inte motstå.

Varmt välkommen med din bokning!

Med värme och respekt, 

Josefine 

Fästpunkt 1
bottom of page