top of page


Coaching
för dej Kvinna

sebastian-molina-fotografia-natjj0CTa-s-unsplash.jpg

Kära kvinna,

tiden för kvinnlig visdom och

djupare

tillfredställelse är här!

Men jag vet också att livet som kvinna är kantat med erfarenheter, förväntningar, roller och strukturer som bromsar vår fulla blomning och djupa kontakt med oss själva. 

Tills vi väljer att stiga ned i vår egen flod...

Minnas vår värdighet.

Söka stöd och inspiration.

 

Mitt erbjudande 

Livscoaching för kvinnor som vill:

leva i balans men också i sin fulla potential.

Lita på och bejaka sin intuition, sin lust, sin kraft, sin sexualitet, sina önskningar och leva det liv hon verkligen vill. 

Coaching-processen hjälper dej kring essentiella teman som 

  • Självkännedom 

  • Självomsorg 

  • Självförverkligande  

Du får med dej guidade övningar, tips på praktiker och förhållningssätt som du kan ta med dej in i din vardag. 

 

Upplägg   

  • Investering: paket på minst 6 samtal. 1400 kr/60 min

  • Sessionerna sker online via videosamtal

 

 

Ord till dej som prioriterar din inre utveckling.

Att mogna som kvinna och människa 

En kvinnas utveckling och mognad går ofta igenom i olika faser.

Effekterna av att leva i mer genuin nära kontakt med sej själv blir ofta att man känner sig stärkt i sin integritet och tryggare i sig själv. Avslappningen och livfullheten ökar. Man känner sig friare, gladare och mer kreativ i sina uttryck. Den inre stabiliteten ökar och man hanterar livet, sina känslor och förändringar  med större vishet. 

Vill vi leva mer medvetet och må bättre så behöver vi ge oss tid för reflektion, essentiella frågor, fördjupa vår förmåga att känna och ana information i kroppen (energimedvetenhet), ostörd tid, avslappning och stöttande relationer. Så att den inre visa rösten kan höras. En radikal akt av självomsorg. Vilket många kvinnor, av många rimliga anledningar har svårt att ge sig själva. Men om vi fortsätter att allt för ofta låta oss distraheras av saker utanför oss själva, så kan vi inte bli och vara oss själva. Vi tappar vårt ankare, vår kontakt med oss själva, våra skyddande instinkter, våra drömmar, vår gnista, intuition och känslighet för vad som är bra och mindre bra för oss.  

Prioriterar och avsätter man inte tid för sin egen inre utveckling blir effekten oftast att man upplever att något skaver. Att man inte riktigt kan känna sig tillfreds och nöjd. Man kan uppleva olika former av känslomässiga symtom som ångest, oro, nedstämdhet, stress och irritabilitet. En känsla av att leva på autopilot. Bredvid sig själv. Med en aning och längtan i bröstet efter något annat. Mitt råd är: följ det som skaver. Vänd dej mot det med nyfikenhet och lyssna. Din kropp och själ kallar på dej. Vill att du skall stanna upp och ompröva. Lever jag sant? Eller behövs en kurskorrigering? Livskriser är perioder som bär på stor potential. Men utan ett tillräckligt stöttande sammanhang, en terapeut eller mentor som gått igenom något likande, hjälpsamma praktiker och kärnfulla frågor att ställa sig, kan det vara svårt för den enskilda individen att ta sig igenom denna ”jagets”-kris på ett fruktsamt vis.  

Varmt välkommen med din bokning!

Med värme och respekt, 

Josefine 

"You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal of your body

love what it loves..."

Wild Gees, Mary Oliver 

josefine klippa sittande kloj.jpg
Fästpunkt 1
bottom of page