Varmt

                                         välkommen hit

Att leva i samklang handlar för mej om att leva medvetet, medkännande och livsbejakande. Att ära sin själs längtan och lyssna till den visdom som finns i kroppen. Att göra hjälpsamma val i vardagen och leva i linje med det som är värdefullt, energigivande och vilsamt och kunna välja bort det som tröttar ut, stressar och distanserar oss från oss själva, andra och naturen. 

 

Jag tror att vi längtar efter och strävar mot vissa allmänmänskliga principer. Vi vill känna oss trygga, levande, fria att uttrycka oss själva, finna mening och glädje i tillvaron, ingå i gemenskap och ha kärleksfull kontakt med andra och oss själva. Att kunna möta utmaningar och kriser med tillförsikt och känsla av bemästring. Att livet trots allt bär. Att man inte är ensam och att det finns en kraft i det sårbara och alldeles mänskliga. Många har inte fått tillräcklig vägledning i konsten att leva ett autentiskt och motståndskraftigt liv, eller sett hur man skapar och bibehåller tillitsfulla och närande relationer. Ur detta föds min vision och vilja att bidra. Jag vill göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och visa på färdigheter som hjälper oss att hantera det moderna livet och utvecklas som människor. Jag tror på och vill verka för ökad förståelse, visdom och medkänsla. 

                                                                                                      Med värme, Josefine

 

äng hjärup.JPG

“I will not die an unlived life.
I will not live in fear
of falling or catching fire.
I choose to inhabit my days,
to allow my living to open me,
to make me less afraid,
more accessible;
to loosen my heart
until it becomes a wing, 
a torch, a promise.
I choose to risk my significance,
to live so that which came to me as seed
goes to the next as blossom,
and that which came to me as blossom,
goes on as fruit.” 


― Dawna Markova, 

I Will Not Die an Unlived Life: Reclaiming Purpose and Passion